Water

20110523-070138.jpg

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Water

 1. Taffer says:

  Så mycket vatten. Är du inte vid ”sunda vätskor” människa? Risk för obalans. För mycket vatten orsakar tröghet och dumhet. Lite antik elementlära och humoralpatologi är vad som krävs här.

  Vatten – det kalla och fuktiga slemmet som produceras i hjärnan.
  Jord – den kalla och torra, svarta gallan som produceras i mjälten.
  Eld – den varma och torra, gula gallan som produceras i levern.
  Luft – det varma och fuktiga blodet som produceras i hjärtat.

 2. Taffer says:

  In English

  So much water. Are you not a “sound minded” person? There is a risk of imbalance. Too much water causes slowness and stupidity. Time for some ancient element scholarship and humoral pathology.

  Water – the cold and humid mucus that is produced in the brain.
  Earth – the cold and dry, black bile produced in the spleen.
  Fire – the hot and dry, yellow bile produced in the liver.
  Air – the hot and humid blood produced in the heart.

 3. Zerom says:

  Nice particle effects!

Comments are closed.