Spinning Cubes
----------------
Projects   Posts/Tags   Reviews   Pensieve   CV      


En dikt till min nya bostad

2018-01-06

I now also have internet in my new apartment. Time to clean up a bit so it is possible to walk around. My brother also wrote a poem (in Swedish) about my new home.

Lägenheten den är stor.
Lita på din vise bror.
Sannerligen dig jag säger
att från fakta jag ej väjer.
Bostaden är helt enorm
oaktat dess färg och form.

Yta, kropp och areal.
Världslig? Nej nog mer sakral.
Tänk dig stora siffrors tal.
Står du i en katedral?

Nej, du är på jorden kvar
i en trerumsutopi.
Genom dessa blicken far.
Sinnlig psykoterapi.

Jimmy: Glöm den gamla, lyan,
den som sargat själen tunn.
Glöm den svartmögliga spyan.
Glöm dess onda djävulsmun.

Nu är nu och då var då.
Nya livet ros i hamn.
Badkarsnymfen pockar på.
Sjunk nu in i hennes famn.

Så nu har ni lärt er att
bussåkandet tråkigt är.
Utan glädje, utan skratt..

...dock nödrimsleken är mig kär.Tags: Book